Despre valoarea reală a cunoștințelor, capitalul intelectual și reziliența în noua economie a cunoașterii – Călin Mihai Rangu

 Autor: Lect.univ.dr. Călin Mihai Rangu
 Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Societatea în care trăim este definită ca o societate a cunoașterii, iar economia este o economie post-cunoaștere, care este un amestec de cunoștințe și rețele. În termeni de capital intelectual (IC) acest lucru înseamnă de fapt capitalul structural (SC) ce este derivat din capitalul uman (HC) și capitalul relațional sau strategic alianței (SAC) care devin aspectele cheie.

 Persoanele posedă IC bazat pe active necorporale cunoscute, explicite sau tacite. Dețin unele valori, recunoscute informal, dar adesea ignorate formal. Atacurile cibernetice vizează exact aceste valori.

Cuvântul „cunoaștere” are multe valențe. El fiind unul dintre cele vizate de infracțiunile informatice (bani, identități, proprietate intelectuală etc.).

 Una dintre principalele probleme este faptul că cunoștințele nu oferă abilități, iar ruptura dintre abilități și cunoștințe lasă atacuri libere, practici frauduloase, pierderi astronomice aduse de infracțiunea informatică.

Standardele contabile rămân un tribut adus principiilor clasice neadaptate realității societății cunoașterii. Din acest motiv, valoarea activelor diminuate ca urmare a pierderilor cibernetice este dificil de cuantificat. Acest lucru este parțial cauzat de faptul că firmele au inventariat imobilizările corporale, în timp ce cele mai multe infracțiuni informatice se concentrează pe imobilizări necorporale, care rareori au inventar. Acest lucru poate fi parțial rezolvat prin utilizarea tehnologiilor de activare, cum ar fi învățarea automată, inteligența artificială și robotica. Acest lucru se observă cel mai bine la nivelul extrem de scăzut al asigurării de risc cibernetic. Ar trebui să implementăm politici, strategii pentru a acoperi acest decalaj.

La nivel uman este necesară trecerea de la acumularea cunoștințelor la dezvoltarea abilităților, la cunoaștere.

La nivel contabil este necesară crearea sistemului de evaluare și înregistrare a activelor intangibile ale cunoștințelor și rețelelor, capitalului uman, structural și relațional.

Cuvinte cheie: capital intelectual, risc cibernetic, active

Clasificare JEL: D81, G22, H56, M15

CONTACT