Câteva aspecte ale arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor din asigurări – Raul-Felix Hodoș și Narcis Păvălașcu

 Autori: Raul-Felix Hodoș și Narcis Păvălașcu
Vol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019

Abstract

Lucrarea își propune o scurtă trecere în revistă a avantajelor arbitrajului în raport cu justiția clasică, publică, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a arbitrajului specializat (în asigurări) în fața celui general. Soluționarea alternativă a litigiilor a fost receptată în ultimele decenii ca o măsură necesară nu doar pentru degrevarea instanțelor de judecată de o parte importantă a cauzelor potențiale, cât mai ales pentru natura confidențială și rapidă a procedurilor adoptate. Schimbările tehnologice au adus cu ele noi moduri de comunicare, iar conflictele se pot naște acum nu doar din lipsă de comunicare, cât mai ales din comunicarea neconformă a unor informații sau a prea multor informații care conduc la pierderea celor esențiale. Ieșirea din formatele predefinite a jucătorilor de pe piața asigurărilor trebuie să conducă în mod obligatoriu și la adaptarea modalităților de soluționare a conflictelor, iar arbitrajul specializat este dintre cele mai importante căi ce pot fi alese.

Cuvinte cheie: asigurare, arbitraj, justiție, despăgubire, hotărâre.

Clasificare JEL: K41

CONTACT