Contrapartea centrală locală – Laurențiu Paul Barangă

 Autor: Laurențiu Paul Barangă
Vol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019

Abstract

În data de 29.01.2019 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Bursa de Valori București (BVB) a hotărât înființarea unei societăți pe acțiuni în vederea autorizării și funcționarii sale ca și contraparte centrală. Această societatea va avea ca obiectiv de activitate efectuarea de operațiuni de compensare, de calcul al obligațiilor nete și de asigurare a disponibilității instrumentelor financiare, a fondurilor bănești (sau a ambelor) pentru acoperirea expunerilor rezultate. Contrapartea centrală va putea oferi servicii de garantare a tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate atât pe locurile de tranzacționare la vedere administrate în prezent de BVB cât și pe piața de derivate, în cazul în care BVB va dezvolta o astfel de piață. Având în vedere că instrumentele financiare listate pe locurile de tranzacționare administrate de BVB sunt eterogene, din punct de vedere al lichidității și al volatilității, posibilitatea contrapărții centrale locale de a oferi servicii de compensare va fi limitată la anumite instrumente financiare, cel puțin în prima etapă. În situația în care serviciile de compensare vor fi extinse la toate valorile mobiliare listate la BVB, nivelul garanțiilor va ajunge, în anumite situatii, și până la 100% din valoarea tranzacției, fapt ce ar conduce, în fapt, la o activitate de prevalidare.

Cuvinte cheie: contrapartea centrală, instrumente financiare, poziții nete, risc de piață, risc de credit

Clasificare JEL: G14, G23, G28

CONTACT