Finanțele comportamentale: în unele circumstanțe piețele financiare se pot dovedi ineficiente informațional și datorită influenței factorilor psihologici. Controverse, studii, aspecte statistice – Rodica Voloh

 Autor: Rodica Voloh
 Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Una dintre cele mai recente tendințe în dezvoltarea gândirii economice este domeniul finanțelor comportamentale, care a adus modelul uman cât mai aproape de realitate, aratându-i astfel iraționalitatea. În cadrul piețelor de capital, comportamentul investitorilor se desprinde din modul în care aceștia își gestionează portofoliul investițional, din ambițiile economice și din cultura financiară pe care o posedă, din propria percepție asupra relației rentabilitate-risc. Obiectivul acestei lucrări este testarea eficienței informaționale a pieței de capital din România, obiectiv ce urmează a fi atins prin intermediul a două studii. Primul se referă la depistarea unei anomalii calendaristice, și anume, efectul zilei din săptămână pe piața românească de capital, iar cel de-al doilea studiu are în vedere detectarea comportamentului de turmă în rândul investitorilor. S-au utilizat datele zilnice privind randamentul acțiunilor pentru 10 companii listate la Bursa de Valori București, precum și randamentul indicelui Bucharest Exchange Trading, perioada analizată fiind ianuarie 2016 – decembrie 2018. Rezultatatele indică efecte ale zilelor de luni, marți și vineri. În ceea ce privește efectul de grup pe piața de capital românească, acesta nu a fost detectat.

Cuvinte cheie: finanțe comportamentale, efectul zilei din săptămână, comportament de turmă, eficiență informațională

Clasificare JEL: G14, G41

CONTACT