Fiscalitatea și costul leasingului în România: o examinare analitică – Mihaela Teodorescu și Mihai Mieilă

 Autori: Mihaela Teodorescu și Mihai Mieilă
Vol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018

Abstract

Scopul articolului este de a analiza, pe baza prevederilor din Codul fiscal al României, influența fiscalității asupra costului suportat de către locatar, în cazul contractelor de leasing. Prima parte a articolului este consacrată leasingului financiar, fiind analizată influența regulilor fiscale asupra costului acestei surse de finanțare, care reprezintă o alternativă la împrumutul pe termen lung. În a doua parte, sunt prezentate caracteristicile și implicațiile fiscale ale leasingului operațional, fiind explicate diverse situații în care fluxurile de numerar relative la impozite pot influența nivelul chiriei

Cuvinte cheie: leasing financiar, leasing operațional, impozit pe profit, amortizare fiscală, impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Clasificare JEL: H25, G32

CONTACT