RSF Volume 3 Number 5/2018

Foreign Direct Investment in the Economy of the Republic of Moldova - Camelia Ivan

 Autor: Camelia – Elena IvanVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Uniunea Europeană urmărește prin intermediul Politicii Europeane de Vecinătate (PEV) și a Parteneriatul Estic (PtE) să dezvolte relații apropiate cu țările aflate în vecinătatea sa estică. În această lucrarea am analizat impactul pe care l-a avut …

Foreign Direct Investment in the Economy of the Republic of Moldova - Camelia Ivan Read More »

VAT on purchases in case of VAT code cancellation: to be or not to be deductible? - Lavinia Lazăr

 Autor: Lavinia LazărVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Dreptul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a deduce TVAul pe care îl datoarează sau îl plătesc pentru bunurile și serviciile achiziționate în activitatea lor curentă constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA instituit prin …

VAT on purchases in case of VAT code cancellation: to be or not to be deductible? - Lavinia Lazăr Read More »

Principles for the individual investor - Vlad-Mircea Ionescu

 Autor: Vlad-Mircea IonescuVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Articolul abordează pe scurt subiectul principiilor, deciziilor și comportamentului pe care investitorii individuali ar trebui să le adopte și să le implementeze pentru a obține rezultate bune din activitatea lor de-a lungul periodelor îndelungate de timp. Lucrarea descrie …

Principles for the individual investor - Vlad-Mircea Ionescu Read More »

Novelties brought by MIiFID II and their impact - Paul Barangă

 Autor: Barangă Laurenţiu PaulVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Noul pachet legislativ MiFID II urmăreşte creşterea transparenţei şi eficienţei pieţelor, limitarea volatilităţii, sporirea corectitudinii intermediarilor, precum şi o piaţă mai integrată şi mai competitivă. Pentru atingerea acestor obiective MiFID II a adus o serie de noi …

Novelties brought by MIiFID II and their impact - Paul Barangă Read More »

Micro-insurance - Gheorghita Jeni and Valentin Ionescu

 Autori: Gheorghita Jeni și Valentin IonescuVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Într-o piața financiară globală, dominată de inovație, cu tendința declarată de unificare și integrare a piețelor financiare, observăm faptul că pe piețele emergente încă se caută soluții de cuprindere a cât mai multor segmente de …

Micro-insurance - Gheorghita Jeni and Valentin Ionescu Read More »

Best practices for the risk based approach assessment of the anti-money laundering program within a financial institution - Ioana Ana-Maria Codescu

 Autor: Codescu Ioana Ana-MariaVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Controalele interne ale instituțiilor financiare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare abreviat ca „AML”, provenind din engleză de la „Anti-Money Laundering”) nu mai sunt implementate doar pentru a „mulțumi” autoritățile de supraveghere, ci efectiv pentru …

Best practices for the risk based approach assessment of the anti-money laundering program within a financial institution - Ioana Ana-Maria Codescu Read More »

Study on the correlation between the development of the capital market and the economic growth by groups of countries - Ioana-Maria Dobjanschi

 Autor: Ioana-Maria DobjanschiVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Corelația dintre dezvoltarea pieței financiare și creșterea economică a fost și este încă o temă intens studiată din punct de vedere teoretic și empiric. Din acest motiv, scopul principal al acestui articol este de a descoperi teoretic și …

Study on the correlation between the development of the capital market and the economic growth by groups of countries - Ioana-Maria Dobjanschi Read More »

Taxation and the cost of leasing in Romania: an analytic examination - Mihaela Teodorescu and Mihai Mieilă

 Autori: Mihaela Teodorescu și Mihai MieilăVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Scopul articolului este de a analiza, pe baza prevederilor din Codul fiscal al României, influența fiscalității asupra costului suportat de către locatar, în cazul contractelor de leasing. Prima parte a articolului este consacrată leasingului financiar, …

Taxation and the cost of leasing in Romania: an analytic examination - Mihaela Teodorescu and Mihai Mieilă Read More »

Implications of modifying internal managerial control regulations for a uniform risk management methodology regarding non-reimbursable financing - Ciprian Nicolae

Autor: Ciprian NicolaeVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Pentru autoritățile și instituțiile publice din România, managementul riscurilor reprezintă o obligație instituită prin reglementările privind controlul intern managerial. Prin urmare, orice modificare a acestor reglementări are impact asupra coerenței și sustenabilității măsurilor de management al riscurilor implementate, …

Implications of modifying internal managerial control regulations for a uniform risk management methodology regarding non-reimbursable financing - Ciprian Nicolae Read More »

CONTACT